A centrális oxitocin és gyakorlati jelentősége

Közlemény típusa:

Book Chapter

Szerzők:

Varga, Katalin

Forrás:

Fejezetek a laktációs szaktanácsadó képzés törzsanyagához, Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Közszolgálati Kar, Mentálhigiéné Intézet, Budapest, p.81-92 (2012)

ISBN:

978-963-9129-78-8

Kulcsszavak:

bőrkontaktus, centrális oxitocin, kenguru gondozás, magyar, SE tananyag, stressz, tananyag

Összefoglalás:

Az időre született, egészséges emberi újszülött is rendkívül gyámoltalan, folyamatos gondoskodást, ellátást igényel hosszú időn át. Ennek a kialakulását nem bízta a véletlenre a természet: olyan neurokémiai rendszer szabályozza az anya és gyermeke közötti kötődést, illetve a gondozási felada­tok ellátását, amely egyúttal megfelelő motivációs-érzelmi alapot is teremt e hosszan tartó tevé­kenységre. Ennek a rendkívül összetett neurobiológiai szabályozási rendszernek egy kitüntetett tagja az oxitocin, melyre jelen fejezet összpontosít.