Kötődéselmélet és szoptatás

Közlemény típusa:

Book Chapter

Szerzők:

Csóka, Szilvia

Forrás:

Fejezetek a laktációs szaktanácsadó képzés törzsanyagához, Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Közszolgálati Kar, Mentálhigiéné Intézet, Budapest, p.93-102 (2012)

ISBN:

978-963-9129-78-8

Kulcsszavak:

anya-gyermek kapcsolat, centrális oxitocin, csecsemő, kötődés, magyar, SE tananyag, szoptatás, tananyag

Összefoglalás:

Jelen fejezet a szoptatás és az anya-gyermek kötődés kapcsolatát vizsgálja. A feladat nem könnyű, hiszen rendkívül sok féltudományos legenda övezi e két kiemelt anya-gyermek interakció lehetsé­ges összefüggéseit, továbbá nem egységes a témát feldolgozó szakirodalom szóhasználata sem, sok esetben alapvető fogalmak keverednek (pl: bonding/attachment fogalmak). Figyelembe kell ven­nünk azt is, hogy tudományos szempontok szerint elemezzük két olyan folyamatnak a lehetséges kölcsönhatásait, melyek önmagukban sem – természetüknél fogva – minden esetben vizsgálhatóak könnyen és megbízhatóan tudományos módszerekkel. Jelen dolgozat nagyban támaszkodik a Jansen és kollégái által 2008-ban publikált összefoglaló cikkre, melyben feldolgozásra került az 1985 után angol nyelven megjelent, a kötődés és szoptatás kapcsolatát valamilyen módon vizsgáló publikációk jelentős hányada (Jansen, 2008). Az összefüggések előtt röviden áttekintjük az alapfogalmakat, a vizsgálni kívánt kölcsönhatások irányait, és végül megbeszéljük a szakirodalmi adatokból levonható következtetéseket, ezek lehetséges jelentéseit.